Banedanmark

Invokers Title Divider

Det har virkelig været med til at brede forståelsen ud for, hvad vi egentlig havde behov for.

Du har ikke længere flere år til at udvikle tingene.
Med Design Thinking får du meget tidligt konkretiseret og visualiseret alle detaljerede tanker og behov.”


Asta Maria Jepsen

projektleder for Indkøb hos Banedanmark

har omfattende erfaring med udvikling af komplekse IT-projekter, og kender mange af de metodikker og tilgange, der har været i vælten gennem årene. Omkring årsskiftet har hun kørt 2 Design Thinking-forløb hos invokers – på vidt forskellige projekter: en offentlig udbudsportal og en intern indkøbsportal..

De workshops er utroligt effektive og komprimerede

“Vi havde repræsentanter for mange forskellige medarbejdergrupper med, og de oplevede det som virkeligt godt. Dels er de glade for at være involverede så tidligt i processen, og dels har de respekt for folk, der er fagligt stærke og dygtige og har et stort branchekendskab. Som Martin og hans team, der interviewer og faciliterer processen. Forløbet har virkelig været med til at brede forståelsen ud for vores egentlige behov.”

Vi opnår, at folk bruger de nye systemer.
Helt på den måde, det er tænkt

‟Og det ser rigtigt lovende ud, især i forhold til fx compliance. Når vi starter med en Design Thinking-workshop, bliver det nemmere at bruge systemet end at lade være. Så opnår vi, at folk rent faktisk bruger det færdige system – og bruger det, som det er tænkt. Det giver en stor værdi fra første dag.

Når man udvikler, skal man vide, at alle brugere faktisk er interesserede i at gøre det rigtigt! Mange projekter slår fejl, fordi selv dygtige udviklere ikke har været gode nok til at forestille dig selve arbejdssituationen. Hvis bare man gør det nemmest at gå ind via systemet, så gør brugerne det. Konkretiseringen og visualiseringen, de mock-ups, vi arbejder med i Design Thinking workshoppen, gør, at vi alle oplever den faktiske brug, og systemet udvikles korrekt fra starten.

Forløbet inviterer jo til udbredt medarbejderdeltagelse. Jeg ser allerede nu mere end én bonus ved det: en ting er, at folk fra starten får deres input med og føler sig hørt og set. Den anden er, at de også bedre forstår udfordringer og forhindringer – som skal afbalanceres. Man skal afveje, hvad det koster at få alt med. Sørge for at få det nødvendige med, få dækket behovene. Men det er ikke altid muligt at få alle ønsker opfyldt – og her bliver årsagen synlig. Så kommer forståelsen også.”

Øjenåbner, der afdækker mangler og problemer i tide

‟Registreringsbehovene er kun vokset gennem årene, kompleksiteten stiger, men du har ikke længere flere år til at udvikle systemerne. Design Thinking er godt, fordi det er komprimeret, og hjælper til, at man – inden man går i gang med udviklingen – gør sig de her detaljerede tanker. Om, hvordan dét, man har behov for, skal se ud i virkeligheden. Konkret og synligt. På den måde fanger man også bedre problemer i tide. Det er nemlig rigtig godt til at belyse muligheder og forhindringer i forhold til behovene. I det her forløb gik det eksempelvis op for os, at vi ikke fik understøttet dele af processen. Det var en klar øjenåbner for os. Og en fejl, der er fanget, før den sker.”

Respekt til invokers.
De er fagligt stærke med stort branchekendskab

“Samarbejdet med invokers er en god oplevelse – for både ledere og medarbejdere. Invokers-teamet fik respekt fra starten, fordi de demonstrerer stærk faglig viden sammen med branchekendskab. Vores funktionsmæssige behov blev klare og rigtig godt visualiseret. Og når jeg ser på Design Thinking i forhold til andre modeller, fx Business Blueprint,og såmænd bare det skrevne ord – det her er bare meget mere effektivt.”

Har du lyst til at se flere af vores resultater?